Ana Sayfa 2018-03-01T11:20:51+00:00

Mecmua

Linkler

Kategoriler

Son Yazılar

Zombi Musikisi

30/01/2018 / Genel / Hasan Baran Fırat, Zombi Musikisi Ölü Musiki, “Türk müziğinin ölü bir müzik olduğu iddiasının art niyeti” “(…)Gi­ri­ş bö­lü­mün­de bah­se­di­len mo­dern­leş­me ek­se­nin­de ku­ru­la­ma­yan çağ­daş düz­lem, Os­man­lı-Türk mü­zi­ği [...]

| 30 Ocak , 2018|Kategori: Genel|

Duyurular

Theory and Practice in the Music of the Islamic World Essays in Honour of Owen Wright Özgün makalelerden oluşan bu [...]

1996’dan beri, Türk musikisinin en eski nota derlemelerindeki eserleri, bestelendikleri dönemin sazları, üslubu ve perdeleriyle icra etmeye çalışan tek topluluk [...]

Tomislav Volek’e göre müzik ve politika özünde tümüyle birbirinden farklı fenomenlerdir. Politik içerik söze bağımlıdır ve farklı ideolojileri savunan şarkıların [...]

"Yüz yıllık” desek de, kitapta yer alan bazı metinlerin yazılış tarihi yüz yıldan önce. Cemil Bey’in 1900’de yazdığı makalelerle başlayan [...]