Theory and Practice in the Music of the Islamic World

//Theory and Practice in the Music of the Islamic World

Essays in Honour of Owen Wright

Özgün makalelerden oluşan bu kitap, Orta Doğu ve İslam müziği çalışmalarına göstermiş olduğu yapıcı katkılara atfen Owen Wright’a adanmıştır. Wright’ın sayısız makalesi ve altı adet alan belirleyen kitabı, tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji arasındaki ilişkiyi yeniden yapılandırdı. Son yıllarda bu alanlardaki değişimleri inceleyemeye yeltenen hiçbir girişim onun çalışmalarını görmezden gelemez. Bu kitap Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Hindistan üzerine tarihi, filolojik ve etnografik yaklaşımları bir araya getirmektedir. Katkıda bulunan yazarlar, nota koleksiyonları, güfte mecmuaları, ticari ve etnografik kayıtlar, seyyahların yazdığı metinler, raporlar, müzik kurumları ve diğer performans alanları üzerine odaklanıyor. Giriş metni Wright’ın yayınları üzerine genel bir bakış ve eleştirel bir değerlendirme sunuyor.

Sonraki bölüm başta Wright’ın çalışmalarında önemli bir yer tutan Osmanlı ve Timur mirasları olmak üzere yayınlarında yer alan coğrafi bölge ve tarihsel dönemleri kapsıyor. Diğer tartışma konuları ise Yunanistan, Irak ve İran müzikleri. Her biri tarihi devamlılık ve kesintiler ile müzik teorisi ve pratiği arasında sürekli olarak değişen ilişkileri konu ediyor. Kitap Owen Wright’la yapılan bir röportaj ile son buluyor. Aynı zamanda kendi çalışmaları ve Orta Doğu İslam müziği tarihine göstermiş olduğu yaklaşım üzerine bir değerlendirmesi de mevcut. Wright’ın kendi çalışmalarının sonuçlarını genişleten bu cilt, geçmiş ile geleceğin, metin ile icranın sistematik bir ilişki içerisinde olduğu bir Orta Doğu İslam etnomüzikolojisini savunuyor.

Rachel Harris, Martin Stokes, Theory And Practice in the Music of Islamic World, Essays in Honour of Owen Wright, (New York: Routledge, 2018)

 

Liked it? Take a second to support Editör on Patreon!
| 2018-01-21T13:20:48+00:00 20 Ocak , 2018|Duyurular|0 Comments

Yazar Hakkında: