Türk Musiki Tarihine Işık Tutacak Yeni Veritabanı

//Türk Musiki Tarihine Işık Tutacak Yeni Veritabanı


Türk Musiki Tarihine Işık Tutacak Yeni Veritabanı

Cüneyd Kosal’ın 65 yıl boyunca meydana getirdiği müzik arşivi ve kütüphanesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği’nin bir projesi ile 2010 yılında İSAM Kütüphanesi’ne devredilmiştir.

150.000 nota ile “En Zengin Türk Musiki Nota Arşivi” sayılan koleksiyonda, 105 el yazması nota defteri ve perakende nota nüshaları bulunmaktadır. Ayrıca koleksiyonda Türk müziği hakkında 425 adet kitap ve mecmua mevcuttur.

İlk planda, 50 el yazması defterde yer alan 2421 eser kataloglanarak araştırmaya açılmıştır. Geri kalan 55 defter ile perakende nüshalarda ve kitaplarda bulunan notaların kataloglanmasına ve dijitale aktarılmasına devam edilmektedir.

Veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Liked it? Take a second to support Editör on Patreon!
| 2018-05-06T12:44:06+00:00 4 Mayıs , 2018|Duyurular|0 Comments

Yazar Hakkında: