Saadet Güldaş’ın Arşivindeki Musiki Sohbetleri,

//Saadet Güldaş’ın Arşivindeki Musiki Sohbetleri,

Saadet Güldaş’ın Arşivindeki Musiki Sohbetleri, Haz. Özata Ayan

Saadet Güldaş’ın 1978-1986 yılları arasında Sadeddin Heper, Cevdet Çağla, Sadi Yaver Ataman, Nida Tüfekçi, Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin Yavaşça gibi sanatkârlarla yapmış olduğu mûsikî sohbetleri Özata Ayan tarafından kitaplaştırıldı. Mütâreke yıllarının müzik hayatı, Boğaz’da mûsikî geceleri, İstanbul’daki âşık meclisleri, halk müziği derleme çalışmaları, beste teknikleri, güfte seçimleri, eser okuma incelikleri gibi Türk müziğine dâir önemli bilgilerin yer aldığı kitapta, sohbetlerin ses kayıtları da sunuluyor.

 

Saadet Güldaş’ın Arşivindeki Musiki Sohbetleri, Haz. Özata Ayan (Kubbealtı Neşriyat: 2020)

Liked it? Take a second to support Editör on Patreon!
| 2020-10-24T15:42:44+03:00 11 Eylül , 2020|Duyurular|0 Comments

Yazar Hakkında: