ANAMED, Panel, “On Dokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Rum Müziği ve Kimlik”

//ANAMED, Panel, “On Dokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Rum Müziği ve Kimlik”

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda en kalabalık gayrimüslim grup olan Rumlar, on dokuzuncu yüzyılda, kültürel kimlikleri hakkında yoğun tartışmalara girişmiş, müzik bu tartışmanın en hararetli şekilde sürdürüldüğü alanlardan biri olmuştur. Bu panelde, Osmanlı döneminden günümüze uzanan süreçte Rumların müzikal kültürü, dinî ve dindaşı veçheleri ve sosyopolitik arkaplanıyla, tarihsel, müzikoloji ve estetik açıdan ele alınacaktır.
Osmanlı Rum nüfusunun eğitimli orta sınıflarının müzikal tercihleri ve kurdukları müzik cemiyetlerinden, Rum-Ortodoks Kilisi Müziği içindeki çeşitli tavırlara ve bu geleceğin günümüzde İstanbul Rumlarının kolektif kimliği açısından taşıdığı anlama, geleneksel Rus müziklerinin 1990’lardan itibaren Türkiye’de, Yunanistan’da ve uluslararası alanda -yeniden- popülerlik kazanmasına kadar, birçok konunun incelendiği sunumların yapılacağı panel, soru-cevap bölümünün ardından, Rum Ortodoks dinî ve halk müziği repertuarından eserlerin seslendirileceği kısa bir inletiyle sona erecektir.

 

 

Liked it? Take a second to support Editör on Patreon!
| 2018-04-05T10:18:45+00:00 3 Nisan , 2018|Duyurular|0 Comments

Yazar Hakkında: