Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey

//Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey

“Yüz yıllık” desek de, kitapta yer alan bazı metinlerin yazılış tarihi yüz yıldan önce. Cemil Bey’in 1900’de yazdığı makalelerle başlayan kitap, kitabın basımından kısa bir süre önce yazılan metinlerle son buluyor.

Cemil Bey’in yazdığı makaleler, Rauf Yekta Bey’le arasındaki polemik, Cemil Bey’in ölüm ilanları, 1920’de Şark Musiki Cemiyeti tarafından verilen “Cemil Konseri” ve gazetelerde çıkan konser tenkitleri, Rauf Yekta, Ali Rifat, Musa Süreyya, Refik Fersan, Samiye Cahid, Hasan Âli Yücel, Hakkı Süha Gezgin, Ercümend Ekrem Talu gibi Cemil Bey’le yakınlık kurmuş müzik ve fikir adamlarının makaleleri, Cemil Bey için yazılan şiirler… Gazete ve dergi köşelerinde kalan bu metinler ilk kez Latin harflerine aktarılarak bir arada yayımlanıyor.

Ayrıca, günümüzdeki araştırmacı ve müzisyenlerin Cemil Bey’i değerlendirdiği, bu kitap için yazılmış makaleler de kitapta yer alıyor.

Kitabın son kısmı Cemil Bey’in not defterinin tıpkıbasımına ve Latin harflerine aktarılmış metnine ayrıldı.

Tasarımı Ersu Pekin tarafından yapılan, 464 sayfalık kitabın kapağında bulunan fotoğraf da ilk kez yayımlanmış oluyor.

 

Hüseyin Kıyak, Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey, (İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2017)

Liked it? Take a second to support Editör on Patreon!
| 2018-01-16T23:04:47+00:00 3 Kasım , 2017|Duyurular|Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey için yorumlar kapalı

Yazar Hakkında: