Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey

//Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey

Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey, Haz. Hüseyin Kıyak

Kitap, bir devrin kapanıp yeni bir devrin başladığı bir zaman aralığında sanatı ve kişiliğiyle çevresini büyüleyen Tanbûri Cemil’i daha yakından tanımak isteyenler için bir hazîne değerinde. Meraklıları, aynı zamanda güçlü bir kalem sâhibi de olan Tanbûri Cemil’in gazetelerde yayımlanan makalelerini bu kitapta bulabilirler. Tanbûrî Cemil’in, dönemin mûsiki dünyasını yansıtan, eleştiri ve önerilerini içeren makalelerinin yansıra, ses getiren bu yazıların başlattığı polemiğe cevap niteliğinde yazılan diğer önemli makaleler de kitapta yer alıyor. Yayımlandıkları dönemden sonra gazete ve dergi sayfalarında unutulmuş olan metinlerin birçoğunu bugünün okuyucusuyla buluşturan Hüseyin Kıyak, kitabında ayrıca büyük bestekarın ölümünün ardından çıkan gazete haberleri ve Şark Mûsikî Cemiyeti tarafından verilen konser programının tıpkıbasımına da yer ayırmış. Kitabın kapağında yer alan Cemil Bey fotoğrafı da ilk defa bu kitapta gün yüzüne çıkıyor.

 

Hüseyin Kıyak, Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey, (İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2017)

Liked it? Take a second to support Editör on Patreon!
| 2018-08-27T22:50:28+00:00 5 Nisan , 2018|Duyurular|0 Comments

Yazar Hakkında: