Mızrabı, Yayı ve Kalemiyle Mesud Cemil, Hüseyin Kıyak

//Mızrabı, Yayı ve Kalemiyle Mesud Cemil, Hüseyin Kıyak

Mızrabı, Yayı ve Kalemiyle Mesud Cemil, Hüseyin Kıyak

Tanburi Cemil Bey’in oğlu, Türkiye radyolarının spikeri, tanburisi, viyolonselisti, koro şefi, programcısı, müdürü; döneminde müzik otoritelerinden sayılan, yirminci yüzyılın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mesud Cemil’in mızrabı, yayı ve kaleminin ürünü olan metinleri ve ses kayıtlarını içeren kitap Kubbealtı Neşriyat tarafından 22 Aralık Cumartesi günü satışa sunuluyor.

Kitapta, Mesud Cemil hakkında şimdiye kadar yayımlanmamış çeşitli belgeler, notalar ve fotoğraflarla birlikte, gazete ve dergilerde yayımlanan yüzden fazla makalesi, mektupları, radyo konuşmalarının metinleri, ilk kez yayımlanan Türk müziği tarihi ders notları ve Kutbü’n-nâyî Osman Dede hakkındaki mezuniyet tezi, kedi hikâyeleri, röportajları ve bestelediği eserlerin notaları yer alıyor.

Kitabın sonundaki nota albümünde bilinen iki şarkısı ve bir saz semaisi dışında, “Türk Raksı” isimli çoksesli eseri, Nâzım Hikmet’in arzusu üzerine yaptığı on altı bölümlü belgesel müziği, Cici Berber filmi için bestelediği şarkılardan ikisi ve bir zeybekle bir sirtosunun notası da ilk kez yayımlanıyor.

Kitapla birlikte Mesud Cemil’in taş plaklarda, bazı özel koleksiyonlarda ve radyo arşivlerinde bulunan icraları da sunuluyor. Solo icraları, dönemin diğer sazendeleriyle birlikte çaldığı saz eserleri, bazı solistlere yaptığı refakatler, yönetimindeki koro icraları, radyo konuşmaları ve ölümünden sonra yapılan çeşitli anma programları… Ayrıca 1932’de Kahire’deki Şark Musikileri Kongresi’ndeki tanbur icraları, 1955’te Bağdat’ta verilen konserin kayıtları, 1954’te Ankara’da Hasan Âli Yücel’in evinde yapılan özel kayıtlar da bulunuyor.

 

Hüseyin Kıyak, Mızrabı, Yayı ve Kalemiyle Mesud Cemil, (İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2018).

Liked it? Take a second to support Editör on Patreon!
| 2018-12-19T18:26:43+00:00 17 Aralık , 2018|Duyurular|0 Comments

Yazar Hakkında: